NEDİR?

TEMSİLCİLİK NEDİR?

Mimarlık Öğrencileri Derneği faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak farklı üniversitelerde oluşturulan alt birimdir.(STK olarak)

Temsilcimiz olmayan üniversitelerde okuyan mimarlık öğrencileri temsilcilik başvurusunda bulunabilir.Yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu başvurusu değerlendirilir ve temsilcilik talebinde bulunan kimseye olumlu olumsuz dönüş yapılır.

İl temsilcilerinin görev süresi 2/3 sene arasında değişmektedir.Yerine gelecek temsilciyi kendisi gibi aktif birini seçerek dernekteki görevi son bulmuş olur . Görevi biten temsilci isteği doğrultusunda onur kurulu üyesi olarak derneğe katkı sağlayabilir.

Okulundan mezun olmuş biri temsilcilik yapamaz!

Temsilciler 5 kişilik ekip oluşturmak durumundalardır.Ekibini farklı mimarlık bölümlerden veya farklı dönemlerden seçmesi önerilir.Temsilci olan kişinin ekibi ile Mimarlık Öğrencileri Derneği Merkezi arasındaki koordinasyonu sağlaması beklenir.Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlaması , Mimarlık ile ilgili şehirdeki gelişmeleri takip etmesi, derneğin etkinliğini ve faaliyet alanını genişletmesi, ilgili toplantı, seminer, fuar vb. her alanda derneği temsilen katılması istenir.Üniversitede bulunan tüm mimarlık öğrencilerine ulaşmak ; telefon, e-posta , iletişim bilgilerinden oluşan bir veri tabanının oluşturmasının yanı sıra Mimarlık Öğrencileri Derneğinin sosyal medya hesaplarını takip etmesini sağlaması beklenir.
Temsilciler üniversitelerinde veya şehirlerinde MOD adına çalışmalar yapabilir.
Temsilciler dernek yararına, derneğin tüzük ve kararlarına uygun olarak faaliyet göstermek zorundalardır.

Temsilciler başka şehirde olan programı kendi üniversitesinde tanıtmak , gerektiğinde ise programı kendi şehirlerinde yapma potansiyeline sahip olmalıdırlar.

Genel merkezle sürekli iletişim halinde kalmalıdır. Çözümlerini önerilerini görüşlerini vs. dile getirmelidirler.

Temsilciler ile genel merkez arasındaki bir iletişim kopukluğu halinde genel merkez bunu değerlendirmek durumundadır.