Derneğin Amacı; mimarlık eğitimi alan öğrenciler arasındaki etkileşimi ,mimarlık öğrencilerinin sosyal yaşamdaki birlikteliklerini, mesleki gelişimlerini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformlarda bireysel ve kurumsal düzeyde iletişim, işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanacağı koşulları ve ortamı oluşturmayı hedeflemektir.Mimarlık Öğrencileri Derneği mimarlık eğitimiyle ilgili etkinlikleri düzenler veya bu konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. Mimarlık öğrencileriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla iletişimi sağlar, ortak çalışmalar geliştirir. Mimarlık öğrencileri üzerine yayınlar yapar ve yapılmasını destekler. Mimarlık öğrencilerinin haklarını savunur. Bu hususta gerekli olan kurum ve kuruluşlarla iletişime geçer. Mimarlık eğitimi konusunda görüş ve bilginlenme oluşumuna katkıda bulunacak diğer çalışmaları yapar ve ilgili çalışmaları destekler.